Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace 27.7.2020