Turistika

Naučná stezka Moravské Kopanice

Naučná stezka představuje krajinu kolem Žítkové a Starého Hrozenkova a na 14 zastaveních seznamuje s historickými i přírodními zajímavostmi, nejcennějšími rostlinami a živočichy. Je vedena po lesních a polních cestách, je vhodná pro pěší i cyklisty na horských kolech, v  zimě i pro běžkaře. Délka základního okruhu je 11,6 km (s převýšením 410 m), odbočka na Lokov 4,7 km (s převýšením 110 m), odbočka na Hutě 1,1 km (s převýšením 50 m), celková délka při absolvování odboček je 23,1 km. Je možné zvolit i trasu Starý Hrozenkov–Žítková–Lokov–Bojkovice dlouhou 13,5 km.

Seznam zastávek :   

Stezka začíná na návsi ve  Starém Hrozenkově úvodním panelem, seznamujícím s historií obce i Kopaničářských slavností a pokračuje na místní komunikaci vedoucí do Źítkové, kolem bývalého čedičového lomu, kde vás panel informuje o geologii, obojživelnících i  rostlinách lomů Bílých Karpat. Těsně pod Žítkovou vám stanoviště představí pestrost zdejší krajiny a vliv obyvatel na její utváření. Další zastávka v obci podá informace o Žítkové, jako typické kopaničářské obci a představí charakteristické lidové kroje a výšivky. Toto stanoviště umožňuje sejít z hlavní trasy na odbočku se třemi zastávkami k vrchu Lokov. První z nich je vyhlídková na panorama Bílých Karpat a představení lidových písní o místní krajině. Pod Lokovem se seznámíte s místními lesy a jejich rostlinami a na konci odbočky, v  lomě Bzová, uvidíte porézní usazeniny vyplavovaného vápence, zvané pěnovce s  typickými rostlinami i živočichy. Odtud se musíte vrátit na hlavní trasu do Žítkové a pokračovat pod Žítkovský vrch k přírodní rezervaci, kde se seznámíte s  její květenou i zvířenou, na další zastávce vás panel informuje o životě v  potocích a na jejich březích. Dostáváte se na Pitínské paseky k nově postavené kapli Pany Marie Kopinické, kde se dozvíte více o ptactvu okolní krajiny. Při další cestě můžete odbočit přes údolí na osadu Hutě, seznámíte se s lišejníky, mechy a houbami a v závěru odbočky s unikátní rezervací a jejími vzácnými rostlinami. Vrátíte se na hlavní okruh do údolí Žítkovského potoka, kde u bývalé školy získáte informace o školství na Kopanicích v minulosti. Závěrečné zastavení na hřebenu u osady Boky představí architekturu tradičních obydlí kopaničářů. Dále již sejdete k hlavní silnici vedoucí na Slovensko a vrátíte se k výchozímu bodu.

stezka

Stezku je možné absolvovat po celý rok, kdy je možné vnímat krajinu a charakteristické osídlení, avšak nejvhodnější je období května a června, kdy kvete většina zajímavých druhů rostlin, zejména orchideovitých.

 

1. Starý Hrozenkov - historie obce, Kopaničářké slavnosti

2. Hrozenkovský lom - geologie , obojživelníci, rostliny lomů Bilých Karpat

3. Pestrost krajiny - vliv člověka na bohatství přírody

4. Žítková - kopaničářská obec

5. Horenka Chabová - panorama Bilých Karpat, lidová písnička

6. Lokov - lesy a co v nich roste

7. Lom Lokov  - pěnovcové prameniště, rostliny a živočichové v jeho okiolí

8. Pod Žítkovským vrchem - pestrost života v přírodní rezervaci

9. Potoky - život ve vodě a pod vodou, invazní rostliny

10. Pitínské paseky - Kaple Panny Marie Kopanické, ptáci

11. Lišejníky a houby - Méně známé poklady Kopanic

12. Přírodní rezervace Hutě - nejcennější rezervace na trase stezky, vzacné druhy

13. První škola na Kopanicích , fotografie Marie Zavadilové, jak se učilo na Kopanicích

14. Architektura na Žítkové - tradiční obydlí Kopaničářů

Délka naučné stezky : základní okruh 11,6 km,  odbočka na Lokov 4,7 km, odbočka na Hutě  14,1 km. Celková délka při absolvování obou odboček je 23,1 km. Je rovněž možné zvolit trasu Starý Hrozenkov - Žítková - Lokov - Bojkovice o celkovéí délce 13,5 km.

Obtížnost : Střední - stezka je vhodná pro pěší turisty, je vedena po lesních a polních cestách . Převýšení základního okruhu je 410 m, odbočky na Lokov 110 m,  odbočky Hutě 50  m.

Vhodnost pro cykloturisty: Stezka je navrhovaná pro pěší turisty, je možno i absolvovat  ji i na horských nebo trekingových kolech.

Dopravní spojení : Do Starého Hrozenkova autobusem z Uherského Brodu, do Bojkovic vlakem ( trať č. 341  S taré Město - Vlarský průsmyk) a odtud autobusem na Žítkovou. 

Informace o ubytování, službách a dalších turistických možnostecha zajímavostech poskytne Turistické informační centrum Starý Hrozenkov tel. 572 696  323 nebo Obecní úřad Žítková  tel. 572 696 301.

Mapa stezky:

mapa stezky

Kam dál?