Současnost

kopanice1910Obec Žítková se řadí mezi kopaničářské obce, patřící do uherskohradišťského regionu. V obci bydlí 171 obyvatel na výměře 6,80 km2 v nadmořské výšce 590 m.n.m.
Východní hranice katastru sousedí se Slovenskou republikou. Etnograficky se nachází ve východní části Slovácka, které bývá označováno jako Moravské Kopanice. Leží severovýchodně od Starého Hrozenkova. Přestože se na slunci otevřených stráních s úrodnou půdou rozhodně dříve dařilo žitu, základem pro název obce bylo slovo Žítek neboli život, který musel být obnovován na tomto území často pustošeném válkami. Tak vznikla Žítková. Minulost Žítkové, jakožto pohraniční oblasti, byla poznamenána mnoha boji. Zejména při nájezdech Tatarů, Turků a Kuruců v 16. až 17. století docházelo k likvidaci místních obyvatel. Lidé zde žili skromným životem a tvrdě pracovali. Na polích orien-tovaných k jihu se dařilo pěstovat zejména "rež" - neboli žito seté, pšenici a oves. Nechyběly ani okopaniny a vůbec zelenina všeho druhu, zejména okurky. Ke každému statku patřilo kolem 4 - 5 ha zemědělské půdy.


 

orchidej

Do roku 1948 nebyla v obci zavedena elektřina, do roku 1950 také nejezdil do obce autobus. Návštěvník Žítkové stále může najít soubor původních domů. Je zde také nově postavena  kaple  Panny  Marie  Kopanické,  která  byla  navržena  tak, aby dobře zapadla do krajiny a nenarušila historický ráz oblasti.
 Ve vesnici je obecní vodovod. Nedávno byla dokončena oprava rekreačního zařízení v dolní části  obce. Toto  zařízení  by  opět  mělo  sloužit  k  rekreačním účelům - ozdravné pobyty pro děti s problémy dýchacích cest. Bude také zahájena výstavba státní silniční sítě. V roce 2002  byla  provedena  revitalizace  místního  rybníka,  který  se  může  využívat,  tak  jako v  minulosti, přes letní sezónu ke koupání.
V obci pracuje velmi aktivně fotbalový klub TJ Žítková. Mužstvo mužů hraje v základní soutěži.

 

 

Přestože se na slunci otevřených stráních a s  úrodnou půdou rozhodně dříve dařilo vzrostlým klasům žita, základem pro název obce bylo slovo Žítek neboli život, který musel být obnovován na tomto území často pustošeném válkami.

Tak vznikla

Žítková

Zitkova

Oproti ostatním kopanickým obcím je území Žítkové poměrně málo zalesněno a spíše se otevírá slunci. Oplývá však snad nejvíce pozoruchodnostmi - vždyť kdo by neslyšel o "bohyních" z Žítkové, jejichž umění se dědilo. Poslední z nadaných bylinkářek dodnes vykládá sny a věští z vosku, litého do vody.

zitkova_kaple.jpg

Kaple Panny Marie Kopanické

Přestože se jedná o nově zbudovanou stavbu, byla navržena tak, aby dobře zapadla do krajiny a nenarušila historický ráz oblasti.

 


 

Čary

V očjách iskry od svetlušek
príslub lásky poletušek
v ústách zuby má s kremjénkóv
čjérné vlasy zas s  pramjénkóv
jak tým čarom odolám
snádz na chvílku to sa dá.

Nohy pevné jak duby
v klíně zakljaté prísluby
voňá jako lúka v lece
ňjé len mně hlavu poplece
dotýkaňjé od ňéj pálí
čosi zvlástňjé z ňéj vyžjarí.


Budze-li chcec som jéj navzdy
už ju něsmje objac každý
mój rozum zas zastrela
kedz své paže vystrela
uveril som jejím čarom
pridala k ním lásku darom.

(nářečí)

Kam dál?