Zastupitelstvo

STAROSTA:
Šárka Šusteková
MÍSTOSTAROSTA:
Jitka Trpíková     
ZASTUPITELÉ:

Ing. Marcela Slámová         

Ladislav Blaho

Mgr. Martin Hargaš

Jaromír Hloušek

Tomáš Geryk