Hlášení obecního rozhlasu

Honební společenstvo Žítková

Očkování psů

V SOBOTU 26.6. 2021 PROBĚHNE OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI
VZTEKLINĚ A TO OD 10:00 DO 11:00 HODIN
U OBECNÍHO ÚŘADU ŽÍTKOVÁ.
                                                                             MVDr. Zuzana Zochrová