Aktuality

28. října 2021

Nové kotlíkové dotace 2021-2027

Vážení,

 opakovaně se na Vás obracím ve věci nových kotlíkových dotací 2021-2027.

Jak jsem Vás již informoval, Zlínský kraj nově administruje kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy, tzn. průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900,-Kč nebo se jedná o domácnost složenou výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

Od 11.10.2021 zahájil Zlínský kraj elektronickou formou prověřování zájmu území, sbíráme tzv. „předžádosti“, ve kterých potenciální žadatelé o kotlíkovou dotaci deklarují zájem o výměnu kotle 1. a 2. emisní třídy včetně výše požadované dotace na výměnu. „Předžádosti“ z celého území kraje pro nás budou podkladem pro žádost Zlínského kraje na Ministerstvo životního prostředí

 

Formulář „předžádosti“ je dostupný k vyplnění na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz/kotliky, včetně návodu na jeho vyplnění a kalkulačky pro výpočet příjmu domácnosti.

K 25.10.2021 máme registrováno 1 130 zájemců, což rozhodně neodpovídá celkovému počtu domácností doposud vytápěných kotli na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. 

 

Naléhavě Vás prosím, o maximální informovanost občanů ve Vaší obci využitím všech komunikačních kanálů, které máte k dispozici – webových stránek, obecního zpravodaje, úřední desky, vyvěšením informací v místech setkávání, informováním v obecním rozhlase; podklady k použití přikládám v příloze a na tomto odkazu www.uschovna.cz/zasilka/RE9XYKRVBMHIVM97-GZ8.

Pro podrobné informace mohou žadatelé kontaktovat naše pracovníky na telefonu 577 043 411, dále na e-mailu: kotliky@kr-zlinsky.cz.

S vyplňováním „předžádosti“ žadatelům pomohou manažeři místních akčních skupin Zlínského kraje (MAS), kteří jsou připraveni pomoci i se zpracováním samotné žádosti o poskytnutí kotlíkové dotace.  Na webových stránkách Zlínského bude zveřejněna mapa příslušnosti jednotlivých obcí k MAS a kontaktů na projektové manažery. „Předžádost“ je naprosto jednoduchá a není potřeba za její vyplnění platit!

S pozdravem

 Lubomír Traub, MSc.

náměstek hejtmana Zlínského kraje

Strategický rozvoj, územní plánování, cestovní ruch


Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 125
http://www.kr-zlinsky.cz

 

Nové kotlíkové dotace 01 (PDF 866.43 kB)

Nové kotlíkove dotace 02 (PDF 721.58 kB)

Nové kotlíkove dotace 03 (PDF 909.62 kB)