Aktuality

10. ledna 2018

Informace pro občany

INFORMACE PRO OBČANY

 

 

Obec Žítková sděluje občanům, že poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa pro rok 2018 se hradí nejpozději do 30. 4. 2018.

Poplatek můžete uhradit v pokladně obecního úřadu Žítková v úřední hodiny nebo převodem na účet obce Žítková.

Č.ú.1543054309/ 0800           (Česká spořitelna)

Č.ú. 107-2891470207/0100 (Komerční banka)

V.S. uveďte číslo popisné a rok za který je poplatek hrazen, např.: 1612018 (č.p.161, rok 2018)

 

Poplatek za psa  pro rok 2018  - 80,-Kč/ rok

Poplatek za svoz odpadů pro rok 2018:

- trvale bydlící 500,- Kč osoba/rok

- chalupáři 500,- Kč za objekt/rok

- trvale bydlící občané nad 80 let 250,- Kč osoba/rok

 

 

 

 

Úřední hodiny Obecního úřadu Žítková pro rok 2018

 

Pondělí                 12:30 – 14:30 

Středa                   12:30 – 14:30

Pátek                     12:30 – 15:00

 

V jiné dny jen na základě telefonické domluvy se starostkou obce nebo místostarostkou obce.