Aktuality

20. července 2017

1. Výzva MAS Bojkovska, z.s. pro zemědělce a podnikatele

1. Výzva PRV

MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne 19. 7. 2017 výzvu č. 1 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. 

 

Seminář pro žadatele proběhne 21. července 2017 od 15.30 hodin a 2. 8. 2017 od 15:00 v zasedací místnost Mětského úřadu v Bojkovicích, Sušilova 952, 68771 Bojkovice. Bližší informace naleznete v pozvánce.

 Dokumenty k výzvě:

 

Ostatní dokumenty:

 

Pokud způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč, žadatel doloží podmínku splnění finančního zdraví. Formuláře mají formu pdf a lze je vygenerovat na Portálu farmáře. Žadatel zvolí typ formulářů dle způsobu vedení účetnictví v plném/zjednodušeném rozsahu, nebo daňové evidence.

 

vše na : http://bojkovsko.cz/mas/vyzvy/vyzvy-prv/1-vyzva-prv.html