Aktuality

3. dubna 2017

Nabidka praxe na Infocentru - IS Kopanice Starý Hrozenkov

Dobrý den,

 

pokud by někdo měl zájem absolvovat praxi na našem infocentru na pozici Pracovník turistického informačního centra v rozsahu 160 hodin  v rámci projektu Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti www.vzdelavanipraxi.cz , můžete se přihlásit přes uvedený portál  (č. stáže 1420).  

 

Je potřeba se  na Portálu nejprve zaregistrovat, abyste se k jednotlivým praxím mohli přihlašovat a prohlížet si další informace.  

Předpokládá se  realizace praxe  od června  - příp. července, vychází celkem asi na měsíc. Možno ale rozložit i na 2 měsíce- dle domluvy. Vhodné zejména pro nezaměstnané. Bohužel se nemohou hlásit studenti ani OSVČ.

 

Termín pro přihlašování k naší praxi stanovili  pracovníci Fondu dalšího vzdělávání zatím pouze do 7.4. 2017.

Pokud se nikdo nepřihlásí, zkusíme požádat o prodloužení.

 

Níže ještě výtah z manuálu,  kdo se může přihlásit na stáž.

Další informace najdete v přiloženém manuálu a šabloně stáže.

Případně se ozvěte a upřesníme další informace telefonicky.

Po absolvování praxe obdrží  účastníci  certifikát o absolvování.

Pro stážisty z větší dálky hradí FDV ubytování a cestovní náklady (podrobně viz manuál praxe).

 

Zdraví  Renata Vaculíková

 

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

687 74 Starý Hrozenkov 314

Tel.: 572 696 323

e-mail: iskopanice@razdva.cz

www.iskopanice.cz

 

 

 

Uchazeč o vzdělávání praxí / účastník vzdělávání praxí

Uchazečem o vzdělávání praxí (dále jen „uchazeč“)3 / účastníkem vzdělávání praxí (dále jen „účastník“)4 se může stát pouze plně svéprávná zletilá osoba s trvalým pobytem na území České republiky (platí po celou dobu trvání vzdělávání praxí), která zároveň v době přihlášení na vzdělávání praxí, tj. k nabídce vzdělávání praxí (dále jen „nabídka“) splňuje zařazení alespoň do jedné z těchto kategorií:

 osoby evidované jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce mimo absolventy5;

 osoby evidované jako zájemci o zaměstnání na úřadu práce mimo absolventy, které jsou zapojeny na trhu práce pouze na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce);

 osoby ve věkové kategorii 50+;

 osoby po mateřské/rodičovské dovolené připravující se na vstup na trh práce6;

 osoby s nízkou úrovní kvalifikace (základy vzdělání7, základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem s délkou studia 2 roky).

Osoby ve věkové kategorii 50+ a osoby s nízkou úrovní kvalifikace se mohou do projektu zapojit bez ohledu na svůj ekonomický status, tzn., že se může jednat i o osoby zaměstnané. 

 Manuál stáže 2017 (PDF 0.93 MB)

Šablona typové pozice (PDF 593.7 kB)