Aktuality

11. ledna 2017

Nová služba zaváděná Finanční správou ČR pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Vážení občané,  

 dovolujeme si Vás informovat o nové službě, kterou zavádí Finanční správa ČR pro poplatníky daně z nemovitých věcí. Tato služba spočívá v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mailovou adresu, kterou si poplatníci daně z nemovitých věcí (vlastníci nemovitých věcí) zvolí. Tuto službu lze zřídit velmi jednoduše a rychle vyplněním tiskopisu, který Vám v příloze zasíláme, a doručením tiskopisu na příslušný finanční úřad nejpozději do 15. března zdaňovacího období. Poplatníkům, kteří o zaslání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem požádají, již nebude zasílána složenka, ale veškeré informace nutné pro platbu daně z nemovitých věcí jim budou zaslány přímo do jejich e-mailové schránky.

 Veškeré informace k této službě Vám zasíláme v příloze a lze je také nalézt na stránkách Finanční správy ČR: 

Odkazy:

Informace:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/informace-k-nove-sluzbe-zasilani-udaju-p-7638

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věc... (PDF 136.99 kB)

Leták:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/de-novinky/letak_nova_sluzba_FS-DzN_emailem.PDF

A5_letak_nova_sluzba_FS (PDF 124.88 kB)

Žádost:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-cr/Zadost_5559_pril.1.pdf

Žádost (PDF 104.81 kB)

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Petra Kretková, DiS.
referent Oddělení majetkových daní, oceňování a ostatních agend
Finanční úřad pro Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín
Tel.: 577 617 142
e-mail: petra.kretkova@fs.mfcr.cz