Aktuality

3. ledna 2017

Tříkrálová sbírka na Uherskobrodsku

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

3. 1. 2017

 

 

Tříkráloví koledníci přinesou radostnou zprávu. V brodském regionu jich bude na 900

 

Tříkráloví koledníci vyrazí do ulic Uherského Brodu a dalších obcí brodského děkanátu v pátek 6. a v sobotu 7. ledna. „Před tím, než koledníci vyjdou do domácností zvěstovat radostnou novinu o narození Ježíška a požádat o příspěvek na pomoc potřebným, a koledníci obdrží požehnání v uherskobrodském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie. Poté průvod se Třemi králi s malými i velkými koledníky zamíří k brodské radnici, kde je již tradičně uvítá starosta města a senátor Patrik Kunčar s občerstvením, ale hlavně s povzbuzením a poděkováním za jejich službu ve prospěch starých, nemocných, zdravotně postižených či sociálně slabých spoluobčanů,“ připomněl ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť. 

„V Uherském Brodě se letos do Tříkrálové sbírky zapojí celkem 90 dětí s doprovodem vedoucích skupinek, v celém děkanátu to bude dohromady kolem 900 osob,“ podotkl hlavní koordinátor sbírky František Bílek z uherskobrodské Oblastní charity. Jak dále František Bílek připomněl, koledníčci budou také rozdávat letáčky o službách, které nabízí uherskobrodský děkanát. „V těchto letáčcích, které jsou novinkou letošní sbírky, lidé najdou kontakty na služby zřizované církví, například na Katolickou základní školu v Uherském Brodě, služby brodské Oblastní Charity, Centra pro rodinu, rozpisy bohoslužeb a další potřebné informace,“ vysvětlil František Bílek.

Kromě daru vloženého do kolednických kasiček budou moci dárci do sbírky přispět, a to po celý rok, také zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč). Dále je možno zaslat dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, v.s. 777.

Loni lidé na Uherskobrodsku věnovali v rámci Tříkrálové sbírky na pomoc potřebným 1 301 047 korun a v roce 2015 to bylo 1 279 426 korun.
Další informace o Tříkrálové sbírce nejdete na těchto odkazech: http://www.trikralovasbirka.cz/

http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/jak-prispet/

 

Jakým způsobem pomohou prostředky z Tříkrálové sbírky 2017 na Uherskobrodsku:

 

  • Rozšíření poskytování pečovatelské péče Pečovatelské služby v Bánově v nepřetržitém provozu.
  • Podpora Centra seniorů Uherský Brod – terénní, sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené.
  • Provoz Centra potravinové a materiální pomoci – poskytující rychlou pomoc (v  podobě potravin a jiných základních věcí) lidem v nouzi; hlavně v regionu Uherskobrodska
  • Zavedení nové služby: Sociální odborné poradenství se zaměřením na dluhové poradenství
  • Přímá pomoc – finanční fond přímé pomoci zaměřený zejména na sociálně slabé rodiny s dětmi

 

Oleg Kapinus
Manažer pro PR a fundraising
---------------------------------------
Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám. 13,
688 01 Uherský Brod
IČ: 48489336
DIČ: CZ48489336
mob.: 736525497
oleg.kapinus@uhbrod.charita.cz
http://www.uhbrod.charita.cz