Aktuality

9. února 2016

Všem vlastníkům lesních pozemků!

Všem vlastníkům lesních pozemků!

ovoluji si Vás upozornit, že se pro vlastníky (nájemce, pachtýře) lesa blíží termín odevzdání souhrnných informací LHE o plnění závazných ustanovení plánu a o provedené obnově lesa za rok 2015 (dle § 40 odst. 2) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích) a povinnost hospodářských subjektů předat souhrnné informace LHE za rok 2015 do centrální evidence (dle § 3 odst. 3 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, resp. dle § 1 vyhl. č. 285/2013 Sb.), kterým je 31.3.2016.

Tyto povinnosti je možné splnit vyplněním jednoho formuláře a jeho zasláním na příslušnou obec s rozšířenou působností (ORP).

Součástí tohoto sdělení je vzor formuláře a obecně platné pokyny pro jejich vyplnění..


Těším se na další spolupráci,
s pozdravem „Lesu zdar !“

LESY KOMŇA s.r.o.
Ing. Jan Tureček
OLH