Aktuality

13. února 2019

Informace Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Informace

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

 

Vážení a milí členové,

hlavním tématem včerejší valné hromady Komory soukromých lesů byla strategie resortu v boji s následky dlouhodobého sucha a kůrovcové kalamity v českých lesích a pomoc vlastníkům lesů ze strany státu.

Les je komplexním ekosystémem a jednoduché a rychlé řešení situace neexistuje, je však nejvyšší čas přijmout účinná opatření zejména ze strany státu, shodli se přítomní vlastníci lesů. Prognóza vývoje následků kalamity pro rok 2019 je totiž alarmující. Prioritou je finanční pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamity a opětovném zalesnění, úprava legislativy a změna systému hospodaření ve státních lesích.

MZe připravuje ve spolupráci se SVOL nový dotační, který by měl vlastníkům lesů pokrýt ztráty na výnosech v důsledku poklesu zpeněžení dřeva. Finální dohotovení návrhu se předpokládá v březnu letošního roku. Poté bude ministr zemědělství žádat vládu o finanční krytí z vládních rezerv, dle slov pana náměstka ve výši min. 3 mld.

Kalamita letošním rokem nekončí, a bude proto potřeba vyčlenit vyšší částku na lesy přímo v zákoně o státním rozpočtu na rok 2020. Pro účastníky valné hromady bylo určitým překvapením, že pan ministr bude při jednáních o státním rozpočtu na rok 2020, která se právě rozbíhají, pro lesy žádat pouze o 1,15 mld. Kč.

Aby prostředky vynaložené na obnovu kalamitních holin listnáči nepřišly vniveč vlivem přemnožené zvěře, požadují vlastníci lesů otevření zákona o myslivosti.

Podrobnosti v přiložené tiskové zprávě.

Info mj. také na https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000100205/obsah/673632-miliardy-za-kurovcovou-kalamitu

 

 

S pozdravem

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR